UW ADVOCATEN WERKWIJZE MATERIES KOSTPRIJS FOLDERS CONTACT


Privacy verklaring

Mr. Jo De Coninck

Jo DE CONINCK (geboren te Gent op 18 december 1956) studeerde rechten en criminologie aan de Universiteit Gent. Hij behaalde beide diploma's met onderscheiding.

Vanaf 1 september 1980 is hij advocaat aan de balie te Gent.

Advocaat Jo DE CONINCK had sedertdien zijn kantoor te Gent als vennoot van de advocatenvennootschap 'Advoganda'. Op 1 augustus 2014 heeft hij zijn kantoor overgebracht naar Lievegem en is hij lid van het advocatenkantoor 'advocatenlievegem.be', gelegen te 9930 Lievegem, Dekenijstraat 30.

Zijn contactgegevens zijn:
- telefoon 09 372 41 63
- mobiel 0496 12 42 22
- fax 09 372 48 93
- mail jodeconinck@advocatenlievegem.be
- web www.advocatenlievegem.be.

Meester Jo DE CONINCK oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van de BVBA Jo DE CONINCK, met als ondernemingsnummer 0463.750.664. Hij is BTW-plichtig en geregistreerd onder het BTW-nummer BE0463.750.664.

Zijn beroepsaansprakelijkheid is via de Orde van Advocaten te Gent verzekerd bij de NV Amlin Corporate Insurance. De premie wordt vereffend door verrekening ervan in de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage die de advocaat betaalt aan de Orde. De advocaat is persoonlijk aansprakelijk voor de vrijstelling die in deze verzekering zou ingeschreven staan. De cliƫnt beschikt in voorkomend geval over een rechtstreekse vordering tegen deze verzekeraar.

Terug