UW ADVOCATEN WERKWIJZE MATERIES KOSTPRIJS FOLDERS CONTACT


Privacy verklaring

Mr. Sofie Provenier

Sofie PROVENIER startte in 2007 haar rechtenopleiding aan de Universiteit Gent.

Een jaar later besloot ze rechtspraktijk te volgen aan de HoGent. Dit was een bewuste keuze, aangezien er bij deze opleiding praktijkgerichter en interactiever gewerkt wordt. In 2011 behaalde zij na een 3 maand durende stage op het advocatenkantoor van Meester Marnix Moerman, haar diploma rechtspracticus.

Haar masterproef handelde over 'de gezondheid of ongezondheid van geest van de schenker en testator en de problematiek van het medisch beroepsgeheim'. Het proefschrift zet de huidige problematiek van bewijsvoering en beroepsgeheim uiteen.

Tijdens de masterjaren verdiepte zij zich in verschillende grondige studies, zoals:

  • personen- en familierecht;
  • aansprakelijkheidsrecht en alternatieve schadevergoedingssystemen;
  • consumentenbescherming;
  • rechten van intellectuele eigendom;
  • strafvordering;
  • gezondheidsrecht.

Na het behalen van het diploma Master in de Rechten was de stap naar de advocatuur vanzelfsprekend. Zij schreef zich in aan de balie van Gent en vatte haar stage op 01.09.2014 aan bij Meester Marnix Moerman te Lievegem.

In 2016 pleitte zij voor de eerste maal voor het Hof van Assisen voor de burgerlijke partij. Hierdoor groeide haar interesse binnen het strafrecht.

Sofie PROVENIER behandelt dossiers in diverse takken van het recht.

Haar beroepsaansprakelijkheid is via de Orde van Advocaten te Gent verzekerd bij Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel.

U kan haar bereiken via provenier@advocatenlievegem.be

LinkedIn: www.linkedin.com/in/sofie-provenier-95aa6b37

Terug