UW ADVOCATEN WERKWIJZE MATERIES KOSTPRIJS FOLDERS CONTACT

Folders

Aan de hand van een informatiebrochure kan U na een eerste consultatie nog over enkele zaken grondig nadenken.

Zon info-folder wordt U door ons kantoor graag ter beschikking gesteld voor onder meer :

  • echtelijke moeilijkheden
  • erfrecht
  • invorderingen
  • de sancties in het strafrecht
  • de alternatieve sancties in het strafrecht
  • huur
  • collectieve schuldbemiddeling
  • de sancties in het verkeersrecht